Bøger, som nævner Lov om udgifterne i strafferetsplejen § 7