14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om udgifterne i strafferetsplejen § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om udgifterne i strafferetsplejen og bygger på lovbekendtgørelse nr. 744 af 06. November 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Af statskassen afholdes de udgifter, som medgår:

  • a) til tilvejebringelse og vedligeholdelse af retslokaler for landsretterne og sø- og handelsretten i København samt af kontorlokaler for anklagemyndighederne,

  • b) til befordring og dagpenge til embeds- og bestillingsmænd ved de kollegiale retter samt rigsanklageren, overanklagerne og disses medhjælpere,

  • c) til udfærdigelse af nævningelister samt udtagelse af nævninger,

  • d) til befordring og dagpenge for nævninger,

  • e) til godtgørelse til vidner og syns- og skønsmænd for at give møde under domsforhandling for landsret eller højesteret.

•••
profile photo
Profilside