14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1375 af 23. December 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Miljøministeren eller personer, der af ministeren er bemyndiget hertil, har mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i denne lov eller i regler udstedt i medfør af loven. Der skal så vidt muligt ske forudgående meddelelse til ejeren eller brugeren.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på bygninger eller dele af bygninger, der udelukkende anvendes til privat beboelse.

•••

Stk. 3 Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal indehaveren og beskæftigede personer efter anmodning yde myndighederne fornøden vejledning og hjælp.

•••
profile photo
Profilside