14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1375 af 23. December 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Regeringen kan indgå overenskomster med fremmede stater om fælles foranstaltninger til opfyldelse af lovens formål.

•••

Stk. 2 Miljøministeren fastsætter regler til opfyldelse af internationale overenskomster, der indgås i henhold til stk. 1.

•••

Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Den Europæiske Unions forordninger vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov.

•••
profile photo
Profilside