Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 881 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 881 af 16. juni 2020

§ 2

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbygge Flyvestation Skrydstrup i overensstemmelse med rammerne i § 1.