14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 523 af 26. maj 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 På den i § 1 nævnte strækning kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 meter. Reg­ler­ne om byggelinjer i lov om offentlige veje finder tilsvarende anvendelse på byggelinjer pålagt i medfør af denne lov.

•••
profile photo
Profilside