Lov om udbygning af Øresundsmotorvejen § 8

Denne konsoliderede version af lov om udbygning af Øresundsmotorvejen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 626 af 11. juni 2024

§ 8

Tvister om erstatning for ledningsarbejder efter §§ 6 og 7 afgøres af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 2 Ved erstatningsfastsættelsen finder reglerne i § 103 i lov om offentlige veje m.v. anvendelse.