Lov om udbygning af motorvej E20/E45 ved Kolding, anlæg af Kalundborgmotorvejens tredje etape og udbygning af rute 15, Ringkøbing-Herning Kapitel 7

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1536 af 12. december 2023

Kapitel 7 1 Ikrafttræden
§ 13

Loven træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Transportministeren fastsætter tidspunktet for lovens ophævelse.