Lov om udbygning af Køge Bugt-motorvejen mellem Hundige og Greve Syd § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 359 af 19. maj 2004

§ 1

Trafikministeren bemyndiges til at udbygge Køge Bugt-motorvejen på strækningen mellem Hundige og Greve Syd med et ekstra spor i hver retning, så motorvejen på den nordligste del af strækningen mellem Motorring 4 og Greve Nord udvides fra de nuværende 8 til 10 spor og resten af strækningen udvides fra de nuværende 6 til 8 spor.