Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1533 af 21. december 2010

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.