Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1607 af 26. december 2013

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.