Lov om Udbetaling af Hædersgaver til efterladte efter faldne og til saarede den 9. April 1940. § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 378 af 10. juli 1940

§ 5

Hædersgaven kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til Genstand for Retsforfølgning.