Lov om Udbetaling af Hædersgaver til efterladte efter faldne og til saarede den 9. April 1940. § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 378 af 10. juli 1940

§ 4

Hædersgaven medregnes ikke ved Fastsættelse af Renter i Forhold til Folkeforsikringsloven eller ved Fastsættelse af Bidrag i Henhold til Forsorgslovens Kap. XV og XVI.