Lov om Udbetaling af Hædersgaver til efterladte efter faldne og til saarede den 9. April 1940. § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 378 af 10. juli 1940

§ 1

Som et Udtryk for Danmarks Anerkendelse overfor de Personer af den danske Hær og det danske Grænsegendarmeri, der ved Begivenhederne den 9. April gav deres Liv eller blev saaret under Udøvelsen af deres Tjeneste som Værn for deres Fædreland, kan der af Statsministeren tillægges efterladte efter de faldne saavel som de saarede en Hædersgave af Statskassen.