Lov om tobaksvarer m.v. § 36

Denne konsoliderede version af lov om tobaksvarer m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 608 af 07. juni 2016,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1489 af 18. juni 2021,
som ændret ved lov nr. 2071 af 21. december 2020, lov nr. 1185 af 08. juni 2021 og lov nr. 99 af 25. januar 2022

Forbud mod markedsføring m.v.
§ 36

Sikkerhedsstyrelsen kan forbyde markedsføring af tobaksvarer, hvis

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan forbyde markedsføring af tobakssurrogater, hvis