14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om tobaksvarer m.v. § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om tobaksvarer m.v. og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1489 af 18. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Fabrikanter og importører, der er omfattet af § 4, stk. 1, skal udarbejde og sende en rapport om de undersøgelser, der udføres efter § 4, stk. 1, til Sikkerhedsstyrelsen og Europa-Kommissionen, senest 18 måneder efter at det pågældende tilsætningsstof er opført på den prioriterede liste nævnt i § 4, stk. 1.

•••

Stk. 2 Europa-Kommissionen og Sikkerhedsstyrelsen kan hver især anmode fabrikanten og importøren om at fremlægge supplerende oplysninger i tilknytning til den rapport, der er nævnt i stk. 1, og kan stille krav om, at rapporten underkastes en evaluering af et uafhængigt videnskabeligt organ.

•••

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om indsendelse af rapporter efter stk. 1 og om formkrav.

•••

Stk. 4 Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler om evaluering efter stk. 2.

•••
profile photo
Profilside