14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om tobaksvarer m.v. § 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om tobaksvarer m.v. og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1489 af 18. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at kravene i denne lov og i regler fastsat i medfør heraf overholdes.

•••

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at enkeltpakninger af tobaksvarer er påført entydige identitetsmærker, og med, at identitetsmærkerne er påtrykt eller anbragt i overensstemmelse med § 22 a, stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen fører endvidere kontrol med dataintegriteten, jf. § 22 a, stk. 6 og 9. Derudover fører Sikkerhedsstyrelsen kontrol med, at id-udstederen og leverandører af anordninger, der sikrer mod manipulation, samt eventuelle underleverandører er uafhængige af tobaksindustrien.

•••

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan kræve at få meddelt alle oplysninger af id-udstederen og leverandører af anordninger, der sikrer mod manipulation, og af eventuelle underleverandører, der er nødvendige for kontrollen efter stk. 2.

•••

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen kan foretage basale søgningsforespørgsler vedrørende alle data, der et lagret i et primærdatalager, der er nødvendige for kontrollen efter stk. 2.

•••

Stk. 5 Sikkerhedsstyrelsen kan af enhver kræve at få meddelt alle oplysninger, der er nødvendige for kontrollen efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside