14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om tobaksvarer m.v. § 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om tobaksvarer m.v. og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1489 af 18. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Indberetning af oplysninger
Fabrikanter og importører, der markedsfører urtebaserede rygeprodukter her i landet, skal indberette oplysninger om produkternes sammensætning til Sikkerhedsstyrelsen. Indberetningen bortfalder, hvis indberetteren undlader at opretholde indberetningen og ikke betaler gebyr, jf. § 44, stk. 1.

•••

Stk. 2 Indberetningen efter stk. 1 skal ske, inden et nyt eller ændret urtebaseret rygeprodukt bringes på markedet.

•••

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om

  • 1) de oplysninger, der skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen efter stk. 1,

  • 2) pligt til at give meddelelse til Sikkerhedsstyrelsen, såfremt der sker ændringer i oplysningerne, og

  • 3) Sikkerhedsstyrelsens behandling af de indberettede oplysninger.

•••
profile photo
Profilside