14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om tobaksvarer m.v. § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om tobaksvarer m.v. og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1489 af 18. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Godkendelse og kontrol af laboratorier til måling af emissionsindhold
Sikkerhedsstyrelsen kan efter ansøgning godkende laboratorier til at kontrollere målingerne af emissionsindholdet af tjære, nikotin og kulilte i cigaretter, der markedsføres eller fremstilles her i landet, jf. § 9.

•••

Stk. 2 For at opnå godkendelse efter stk. 1 skal laboratoriet være akkrediteret af DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond, eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af relevante EA-multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse, til at udføre opgaverne efter stk. 1 og være etableret i Danmark eller et andet EU-/EØS-land.

•••

Stk. 3 Et laboratorie, der ønsker godkendelse eller er godkendt efter stk. 1, må ikke være ejet eller direkte eller indirekte kontrolleret af tobaksindustrien.

•••

Stk. 4 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om behandling af ansøgninger om godkendelse efter stk. 1 og indholdet i akkrediteringen efter stk. 2.

•••
profile photo
Profilside