Lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. § 7

Denne konsoliderede version af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 382 af 20. maj 1992,
jf. lovbekendtgørelse nr. 522 af 18. maj 2017

§ 7

Sager, som efter § 12 i lov om tjenestemænd er henlagt til det nævn, der er omtalt i lovens § 13, afgøres efter reglerne i § 4, stk. 1, 1. pkt.