14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. og bygger på lovbekendtgørelse nr. 522 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse i konkrete sager i henhold til den lovgivning, der er nævnt i § 2, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 For så vidt angår afgørelser i henhold til lov om tjenestemandspension, træffer kommunalbestyrelsen dog kun afgørelse i konkrete sager i henhold til § 2, stk. 3, § 4, stk. 2 og 4 samt stk. 5, 1. pkt., § 4 a, § 4 b, § 5, stk. 2 og 3, § 7, stk. 3, § 8, stk. 2, § 11, stk. 3, § 16 b, stk. 2, og § 16 c, stk. 2. Kapitel 10 i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår ydelser efter lov om tjenestemandspension.

•••
profile photo
Profilside