14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om tilvejebringelse af befordringsmidler til det militære forsvar og redningsberedskabet § 5:

Til § 5
Det er fundet nødvendigt at have hjemmel til også at kunne idømme kollektive enheder bødestraf for overtrædelse af loven eller forskrifter, der udstedes i medfør heraf. Dette er en udvidelse i forhold til lov nr. 337 af 21. september 1939. ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.