14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om tilvejebringelse af befordringsmidler til det militære forsvar og redningsberedskabet § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 228 af 08. April 1992. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Forsvarsministeren fastsætter efter forhandling med indenrigsministeren nærmere regler for udpegning og udskrivning af de befordringsmidler, der er nævnt i § 1, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside