14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om tilvejebringelse af befordringsmidler til det militære forsvar og redningsberedskabet § 1:

Til § 1
Bestemmelsen i stk. 1 svarer til § 1, stk. 1 i lov nr. 337 af 21. september 1939, idet der dog er foretaget en sproglig modernisering. Ved ordet krise menes en truende situation. En sådan situation foreligger, når hensynet til statens handlefrihed og sikkerhed på grund af en åbenbar militær trussel taler for at påbegynde ud...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.