14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Tillæg til Lov af 18de December 1897 om Retternes Medvirkning til Optagelse af Bevis i Udlandet m.m. § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 37 af 28. February 1908. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anmodninger fra fremmede Retter om Bevisoptagelse eller andre retslige Handlinger i borgerlige Sager blive at efterkomme af Domstolene her i Landet, naar de fremsendes gennem Justitsministeriet eller på anden ved Overenskomst med fremmed Stat fastsat Maade, hvorom der af Regeringen udfærdiges Bekendtgørelse.

•••

Stk. 2 Foretagelsen af saadanne Retshandlinger finder i det Omfang, som Overenskomst med fremmed Stat hjemler, Sted efter Reglerne for Sager, i hvilke fri Proces her i landet er meddelt.

•••
profile photo
Profilside