14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tilholdsloven § 8

Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tilholdsloven og bygger på lov nr. 112 af 03. February 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 En person kan bortvises, når

  • 1) der er begrundet mistanke om, at den pågældende mod et medlem af sin husstand har begået en overtrædelse af straffelovens §§ 210, 213 eller 266 eller en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens kapitel 24-26, og som efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder, eller at den pågældende har optrådt på en måde, der i øvrigt indebærer en trussel om vold mod et medlem af husstanden, og

  • 2) der efter det oplyste er bestemte grunde til at antage, at den pågældende ved forbliven i hjemmet vil begå en lovovertrædelse, der er nævnt i nr. 1.

•••
profile photo
Profilside