14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 692 af 08. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Tilgængelighedserklæring
Offentlige organer skal offentliggøre og ajourføre en detaljeret, udtømmende og klar tilgængelighedserklæring i et tilgængeligt format om deres websteders og mobilapplikationers overholdelse af denne lov.

•••

Stk. 2 Tilgængelighedserklæringen skal offentliggøres på det offentlige organs websted. For så vidt angår mobilapplikationer, kan tilgængelighedserklæringen i stedet offentliggøres sammen med andre oplysninger, der fremgår der, hvor applikationen downloades.

•••

Stk. 3 Ministeren for offentlig innovation kan fastsætte nærmere regler for tilgængelighedserklæringen, herunder regler om udformning, standarder, indhold, opdateringsfrekvens m.v.

•••
profile photo
Profilside