14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 692 af 08. juni 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde
Loven finder anvendelse på offentlige organers websteder og mobilapplikationer, jf. dog stk. 2-5.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på skoler og uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område, der ikke henregnes til den offentlige forvaltning, jf. forvaltningslovens § 1, stk. 1 og 2. Skoler og uddannelsesinstitutioner, der ikke henregnes til den offentlige forvaltning, skal dog gøre indhold, der er forbundet med væsentlige administrative onlinefunktioner, tilgængeligt på websteder og i mobilapplikationer.

•••

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse på privatinstitutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Privatinstitutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5, skal dog gøre indhold, der er forbundet med væsentlige administrative onlinefunktioner, tilgængeligt på websteder og i mobilapplikationer.

•••

Stk. 4 Loven finder ikke anvendelse på websteder og mobilapplikationer, der tilhører

 • 1) tv- og radioorganer, som er pålagt en public service-forpligtelse, og

 • 2) ngo’er, der ikke leverer tjenesteydelser, som er væsentlige for offentligheden, eller som specifikt vedrører behovene hos eller er beregnet til personer med handicap.

•••

Stk. 5 Loven finder ikke anvendelse på følgende indhold på websteder og i mobilapplikationer:

 • 1) Dokumentformater, der er offentliggjort inden den 23. september 2018, medmindre indholdet er nødvendigt for aktive administrative processer i forbindelse med de opgaver, som det offentlige organ varetager.

 • 2) Forudindspillede tidsafhængige medier, der er offentliggjort inden den 23. september 2020.

 • 3) Tidsafhængige livemedier.

 • 4) Onlinekort og kortlægningstjenester, når væsentlige oplysninger gives på en tilgængelig digital måde omkring kort, der er bestemt til navigationsbrug.

 • 5) Tredjepartsindhold, der hverken er finansieret eller udviklet af eller er under kontrol af det pågældende offentlige organ.

 • 6) Reproduktioner af genstande fra kulturhistoriske samlinger, der ikke kan gøres fuldt tilgængelige på grund af

  • a) uforenelighed af tilgængelighedskravene med enten konservering af den pågældende genstand eller reproduktionens autenticitet eller

  • b) manglende automatiserede og omkostningseffektive løsninger, der ukompliceret kan udtage teksten fra manuskripter eller andre genstande fra kulturhistoriske samlinger og omforme den til indhold, der er foreneligt med tilgængelighedskravene.

 • 7) Indhold på ekstranet og intranet, som er offentliggjort inden den 23. september 2019, indtil sådanne websteder undergår en væsentlig revision.

 • 8) Indhold, der kvalificeres som arkiver, som hverken er opdateret eller redigeret efter den 23. september 2019.

•••
profile photo
Profilside