Lov om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 693 af 08. juni 2018

§ 2

Den ulovlige statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, og som skal tilbagebetales, opgøres i overensstemmelse med artikel 5 i afgørelsen nævnt i § 1.

Stk. 2 Den ulovlige statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, og som skal tilbagebetales, tillægges renter og renters rente i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 3, i afgørelsen nævnt i § 1 fra det tidspunkt, hvor statsstøtten var til rådighed for støttemodtageren.

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse, tilbagebetaling, administration, frister m.v. vedrørende ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked.