14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om tidsbegrænset ansættelse § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om tidsbegrænset ansættelse og bygger på lovbekendtgørelse nr. 907 af 11. september 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold kan kun ske, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold, jf. dog undtagelsen i stk. 2 og bestemmelserne om åremålsansættelse i lov om tjenestemænd. Det gælder f.eks. fornyelse,

  • 1) der skyldes uforudselige forfald som sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud,

  • 2) der følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord, eller

  • 3) der er nødvendig til løsning, herunder udbedring, af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter.

•••

Stk. 2 For ansatte, der er beskæftiget med undervisnings- og forskningsvirksomhed ved statslige institutioner samt selvejende institutioner, der overvejende er finansieret af tilskud fra staten, og hvor staten fastsætter eller aftaler løn- og ansættelsesvilkår, gælder, at fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold højst kan ske to gange. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse for ansatte, der er beskæftiget med undervisning ved frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt private gymnasier.

•••
profile photo
Profilside