14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sydslesvigloven § 14

Lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sydslesvigloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 725 af 15. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Tilskud til bygge- og anlægsprojekter og køb af fast ejendom
Sydslesvigudvalget kan yde tilskud til bygge- og anlægsprojekter og køb af fast ejendom i Sydslesvig med henblik på at tilvejebringe de fysiske rammer for mindretallets foreninger, organisationer m.v., jf. § 11, stk. 1.

•••

Stk. 2 Tilskud efter stk. 1 sikres ved pant efter den gældende lovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland. Tilskudsmodtageren afholder eventuelle omkostninger ved pantsætningen.

•••

Stk. 3 Tilskud efter stk. 1 henstår rente- og afdragsfrit, så længe det formål, hvortil tilskuddet er ydet, eksisterer. Ved formålets forfald tilbageføres de sikrede midler til Sydslesvigudvalget, der træffer beslutning om, hvordan de sikrede midler skal genanvendes til et andet formål inden for lovens rammer.

•••

Stk. 4 Udbetaling Danmark varetager administrationen af de pantsikrede krav efter stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside