14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sydslesvigloven § 12

Lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sydslesvigloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 725 af 15. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Resultataftaler og driftstilskud
Sydslesvigudvalget kan yde driftstilskud til foreninger, organisationer m.v., der har indgået en resultataftale med udvalget.

•••

Stk. 2 Resultataftalen skal som minimum fastsætte

  • 1) aftalens varighed,

  • 2) de aktiviteter, som aftalen omfatter,

  • 3) mål for de aktiviteter, der er nævnt i nr. 2,

  • 4) krav til tilskudsmodtagerens faglige afrapportering til Sydslesvigudvalget og ministeren for børn, undervisning og ligestilling,

  • 5) tilskuddenes størrelse, jf. § 13,

  • 6) udbetalingstidspunkter for tilskuddene og

  • 7) krav til de oplysninger, som tilskudsmodtagerne skal indsende forud for de enkelte tilskudsudbetalinger.

•••
profile photo
Profilside