14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Databeskyttelsesloven § 11

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af databeskyttelsesloven og bygger på lov nr. 502 af 23. May 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.

•••

Stk. 2 Private må behandle oplysninger om personnummer, når

  • 1) det følger af lovgivningen,

  • 2) den registrerede har givet samtykke hertil i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 7,

  • 3) behandlingen alene finder sted til videnskabelige eller statistiske formål, eller hvis der er tale om videregivelse af oplysninger om personnummer, når videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art, og når videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede eller videregivelsen kræves af en offentlig myndighed eller

  • 4) betingelserne i § 7 er opfyldt.

•••

Stk. 3 Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 3, må personnummer ikke offentliggøres, medmindre der er givet samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 7.

•••
profile photo
Profilside