14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Sund og Bælt Holding A/S § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om sund og bælt holding a/s og bygger på lov nr. 588 af 24. juni 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Ikrafttræden m.v.
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Transport- og energiministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 4. Ministeren kan herunder fastsætte, at de enkelte dele af § 4 træder i kraft på forskellige tidspunkter.

•••

Stk. 3 Følgende love ophæves:

  • 1) Lov om anlæg af fast forbindelse over Storebælt, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 4. maj 1998.

  • 2) Lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 16. maj 2001.

•••
profile photo
Profilside