14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Sund og Bælt Holding A/S § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om sund og bælt holding a/s og bygger på lov nr. 588 af 24. juni 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Låneadgang og garantier
Sund og Bælt Holding A/S og A/S Storebæltsforbindelsen kan optage lån og benytte andre finansielle transaktioner til finansiering og refinansiering af etablering og drift af den faste forbindelse over Storebælt og tilhørende tilslutningsanlæg.

•••

Stk. 2 Sund og Bælt Holding A/S og A/S Øresundsforbindelsen kan optage lån og benytte andre finansielle transaktioner til finansiering og refinansiering af etablering og drift af de til den faste forbindelse over Øresund hørende tilslutningsanlæg. Endvidere kan A/S Øresundsforbindelsen optage lån og benytte andre finansielle transaktioner til finansiering af indskud i den faste forbindelse over Øresund.

•••

Stk. 3 Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. Finansministeren bemyndiges til at yde garanti af statskassen for lån og andre finansielle transaktioner for de selskaber, der er nævnt i stk. 1 og 2. Finansministeren er endvidere bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække selskabernes finansieringsbehov gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

•••

Stk. 4 Den danske stat garanterer uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde for holdingaktieselskabets, A/S Storebæltsforbindelsens og A/S Øresundsforbindelsens øvrige økonomiske forpligtelser.

•••

Stk. 5 Sund og Bælt Holding A/S, A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, Femern A/S og A/S Femern Landanlæg må ikke udstede garantier for de forpligtelser, der påhviler selskaberne nævnt i §§ 5-7.

•••
profile photo
Profilside