14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Sund og Bælt Holding A/S § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om sund og bælt holding a/s og bygger på lov nr. 588 af 24. juni 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ejendomsforhold og forvaltning
Sund og Bælt Holding A/S ejer aktierne i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, Sund og Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og A/S Femern Landanlæg. Sund og Bælt Holding A/S kan for selskaber, som Sund og Bælt Holding A/S ejer helt eller delvis, direkte eller indirekte, varetage opgaver i form af styring af finansiering, drift og vedligeholdelse. Sund og Bælt Holding A/S kan overlade disse opgaver til selskaber, som Sund og Bælt Holding A/S ejer helt eller delvis, direkte eller indirekte.

•••

Stk. 2 Sund og Bælt Holding A/S ejer gennem A/S Storebæltsforbindelsen den faste vejforbindelse over Storebælt samt jernbaneforbindelsen og de jernbanetekniske anlæg på den faste forbindelse over Storebælt.

•••

Stk. 3 Sund og Bælt Holding A/S ejer gennem A/S Øresundsforbindelsen Øresundsmotorvejen på Amager og jernbanerne fra Københavns Hovedbanegård og Vigerslev til Kastrup Station, herunder stationerne Tårnby og Kastrup, som tilsammen udgør tilslutningsanlæggene i Danmark til den faste forbindelse over Øresund, samt 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet I/S, som ejer og driver den faste forbindelse over Øresund.

•••

Stk. 4 Sund og Bælt Holding A/S kan foretage aktiviteter med henblik på at forberede opgaver vedrørende regulering af vejtrafik. Sund og Bælt Holding A/S kan beslutte at overlade opgaver efter 1. pkt. til selskaber, som Sund og Bælt Holding A/S ejer helt eller delvis og direkte eller indirekte. Sund og Bælt Holding A/S kan efter transport-, bygnings- og boligministerens beslutning igangsætte forberedende opgaver.

•••

Stk. 5 Sund og Bælt Holding A/S kan varetage opgaver vedrørende regulering af vejtrafik, som pålægges selskabet ved lov eller i henhold til lov, herunder i relation til vejafgiftsordninger, miljøzoneordninger og betalingshåndtering, samt information om disse. Sund og Bælt Holding A/S kan beslutte at overlade opgaver efter 1. pkt. til datterselskaber, som Sund og Bælt Holding A/S ejer helt eller delvis, direkte eller indirekte.

•••
profile photo
Profilside