14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Sund og Bælt Holding A/S § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om sund og bælt holding a/s og bygger på lov nr. 588 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 For benyttelse af motorvejsforbindelsen over Storebælt opkræver A/S Storebæltsforbindelsen betaling.

•••

Stk. 2 Transport- og energiministeren fastsætter niveauet for betalingen og principperne for regulering af denne, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan A/S Storebæltsforbindelsen ændre gældende generelle rabatordninger og indføre nye rabatordninger, i det omfang dette ikke påvirker betalingsniveauet væsentligt.

•••

Stk. 4 A/S Storebæltsforbindelsen kan pålægge føreren af et køretøj, der benytter motorvejsforbindelsen uden retmæssig betaling herfor, at betale et tillæg ud over den normale betaling. Tillæg fastsættes af transport-, bygnings- og boligministeren.

•••

Stk. 5 For betaling af almindelig takst efter stk. 1 og tillæg efter stk. 4 hæfter, medmindre det godtgøres, at føreren uberettiget er i besiddelse af køretøjet, tillige

  • 1) den registrerede ejer af køretøjet,

  • 2) den registrerede bruger af køretøjet eller

  • 3) den juridiske eller fysiske person, der har indgået den aftale, som føreren har anvendt, om benyttelse af motorvejsforbindelsen.

•••

Stk. 6  Betales almindelig takst efter stk. 1 eller tillæg efter stk. 4 ikke rettidigt, tillægges beløbet renter i henhold til rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten skal betales fra forfaldsdagen, som er 30 dage efter den dag, selskabet har afsendt eller fremsat anmodning om betaling. Skyldneren skal ikke betale renter for det tidsrum, der ligger forud for modtagelsen af anmodningen. Selskabet kan opkræve inddrivelsesomkostninger og rykker- og inkassogebyrer i henhold til rentelovens §§ 9 a og 9 b.

•••

Stk. 7 For benyttelse af motorvejsforbindelsen over Øresund opkræver Øresundsbro Konsortiet I/S betaling. Betalingens størrelse fastsættes af konsortiet, jf. § 2.

•••

Stk. 8 De betalinger, der er nævnt i stk. 1-7, offentliggøres på de pågældende selskabers hjemmesider.

•••
profile photo
Profilside