Bøger, som nævner Lov om Studievalg Danmark § 8

Festskrift til Palle Bo Madsen (1. udg.)
Forfattere: Susanne Karstoft, Torsten Iversen, Birgit Liin og Hans Henrik Edlund
Udgivelsesdato: 07. dec 2021
DJØF Forlag

Grundlag for at det offentlige driver erhverv

- Side 746 -

...med adgangen for offentlige instanser til at drive erhvervsvirksomhed er ikke noget, der kun findes i forbindelse med budgetvejledningen. En lang række lovbestemmelser indeholder lignende formuleringer, det gælder eksempelvis lov om Studievalg Danmark § 8, lov om Institut for Menneskerettigheder § 8, stk. 1, og lov om et naturfagscenter § 9, stk. 2.

Læs på JurabibliotekIndtægtsdækket virksomhed med hjemmel i speciallove

- Side 756 -

...af bemærkningerne, at den indtægtsdækkede virksomhed ikke må påvirke kvaliteten og omfanget af de primære vejledningsaktiviteter (de lovbestemte opgaver) og institutionens uafhængighed. Foruden at begrænse arten af opgaver – for at undgå afhængighed – kan disse bemærkninger også læses som en kvantitativ begrænsning af den indtægtsdækkede virksomhed.

Læs på Jurabibliotek