Lov om Studievalg Danmark § 8

Denne konsoliderede version af lov om Studievalg Danmark er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 311 af 25. april 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1690 af 13. august 2021

§ 8

Studievalg Danmark kan drive indtægtsdækket virksomhed.