Lov om Studievalg Danmark § 4

Denne konsoliderede version af lov om Studievalg Danmark er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 311 af 25. april 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1690 af 13. august 2021

§ 4

Studievalg Danmark samarbejder med ungdomsuddannelsesinstitutioner, videregående uddannelsesinstitutioner og vejledningsorganisationer og inddrager andre offentlige og private interessenter i forbindelse med vejledningen.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om Studievalg Danmarks tilrettelæggelse af samarbejde efter stk. 1.