Lov om Studievalg Danmark § 2

Denne konsoliderede version af lov om Studievalg Danmark er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 311 af 25. april 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1690 af 13. august 2021

§ 2

Vejledningen skal bidrage til, at valg af erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, herunder inden for videreuddannelsessystemet, bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet.

Stk. 2 Vejledningen skal være landsdækkende og dække hele erhvervsuddannelsessystemet og hele det videregående uddannelsessystem, herunder videreuddannelsessystemet, og de erhverv, som uddannelserne giver kvalifikationer til.

Stk. 3 Vejledningen skal tilbydes elever på ungdomsuddannelser og andre, som har eller er ved at opnå det nødvendige adgangsgrundlag for optagelse på en videregående uddannelse.

Stk. 4 Vejledningen skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.