14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om straf for folkedrab § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om straf for folkedrab og bygger på lov nr. 132 af 29. April 1955. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Den, som i den hensigt helt eller delvis at ødelægge en national, etnologisk, racemæssig eller religiøs gruppe som sådan

  • a) dræber medlemmer af gruppen,

  • b) tilføjer medlemmer af gruppen betydelig legemlig eller åndelig skade,

  • c) forsætlig påfører gruppen levevilkår, beregnede på at bevirke gruppens fuldstændige eller delvise fysiske ødelæggelse,

  • d) gennemfører forholdsregler, der tilsigter at hindre fødsler indenfor gruppen, eller

  • e) med magt overfører en gruppes børn til en anden gruppe,

straffes for folkedrab med fængsel på livstid eller på tid ikke over 16 år.

•••
profile photo
Profilside