14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om stedbestemt information § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om stedbestemt information og bygger på lov nr. 380 af 26. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Som led i kortlægningen af farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland gennemfører energi-, forsynings- og klimaministeren i samarbejde med Forsvarsministeriet søopmåling heraf.

•••

Stk. 2 Ministeren kan efter indhentning af udtalelse fra Forsvarsministeriet bemyndige andre til på ministerens vegne at gennemføre søopmåling efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside