14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om stedbestemt information § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om stedbestemt information og bygger på lov nr. 380 af 26. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bemyndige en statslig myndighed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet til at udøve de opgaver og beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen

•••

Stk. 2 Delegerer ministeren opgaven med at give tilladelse efter § 7, stk. 1, kan ministeren beslutte, at afgørelser efter § 7, stk. 1, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside