14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om stedbestemt information § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om stedbestemt information og bygger på lov nr. 380 af 26. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan som led i videreudviklingen af infrastrukturen for stedbestemt information etablere, drive og videreudvikle registre, herunder Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger, Danske Stednavne, registeret over faste ejendommes ejere og registeret over faste ejendommes beliggenhedsadresse.

•••

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler for kommunalbestyrelsens tildeling af beliggenhedsadresser og regler for, hvilke oplysninger der skal indberettes og ajourføres til registeret over faste ejendommes ejere.

•••

Stk. 3 Ministeren kan efter forhandling med berørte myndigheder herudover fastsætte regler om registre omfattet af stk. 1, herunder om myndigheders indberetning til disse registre, hvordan indberetning skal finde sted, og hvilket format data skal have.

•••
profile photo
Profilside