14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug § 6b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 424 af 08. May 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6b Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheders energiledelse og til indgåelse af aftale om energieffektivisering m.v., som der henvises til i regler udstedt i medfør af denne lov, ikke indføres i Lovtidende.

•••

Stk. 2 Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om, hvorledes oplysning om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

•••
profile photo
Profilside