14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 424 af 08. May 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 På grundlag af Energistyrelsens tilsagn udbetales tilskuddet af told- og skatteforvaltningen. For tilskud til væksthusgartnerier og andre virksomheder, der er omhandlet i § 2, stk. 1, i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, finder bestemmelserne i den nævnte lov anvendelse.

•••

Stk. 2 Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om bortfald af afgivne tilsagn, herunder om tilbagebetaling af udbetalte tilskud.

•••
profile photo
Profilside