Lov om statens regnskabsvæsen § 3

Denne konsoliderede version af lov om statens regnskabsvæsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statens regnskabsvæsen m.v.

Lov nr. 131 af 28. marts 1984,
som ændret ved lov nr. 460 af 10. september 1984

§ 3

Finansministeren fastsætter regler om statens regnskabsvæsen. Ved reglernes fastsættelse kan finansministeren ud over at tage hensyn til sikkerhed og orden inden for regnskabsområdet tage hensyn til mulighederne for at tilvejebringe oplysninger til brug for økonomisk planlægning, styring og kontrol. Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.