14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om standarder for transmission af tv-signaler og interoperabilitet for digital jordbaseret radiotransmission m.v. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 802 af 04. maj 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelse af regler fastsat i medfør af § 1.

•••

Stk. 2 Energistyrelsen kan ved konstatering af overtrædelser af regler fastsat i medfør af § 1 give påbud om at bringe forholdene i overensstemmelse med disse regler.

•••

Stk. 3 Hvis det konstateres, at der sælges, udlejes eller på anden måde stilles apparater, herunder dekodere og tilbehør til dekodere, til rådighed, der ikke overholder bestemmelser fastsat i medfør af § 1, kan Energistyrelsen

  • 1)   nedlægge forbud mod salg, udlejning eller anden form for tilrådighedsstillelse og

  • 2)   give påbud om, at udbydere tilbagetager apparater m.v., der er omfattet af et forbud, jf. nr. 1, samt at udbydere tilbagekalder sådanne apparater.

•••

Stk. 4 Virksomheder, som fremstiller, sælger, udlejer eller på anden måde stiller apparater m.v. til rådighed, skal til enhver tid give Energistyrelsen adgang til at foretage undersøgelser af de omhandlede apparater m.v. og til at udtage eksemplarer af disse til kontrol af, at bestemmelserne i denne lov og i regler fastsat i medfør heraf overholdes.

•••

Stk. 5 Energistyrelsen kan kræve alle oplysninger og alt materiale, som skønnes relevant med henblik på administration af denne lov og regler fastsat i medfør heraf.

•••
profile photo
Profilside