Lov om sommerhuse på fremmed grund § 9

Denne konsoliderede version af lov om sommerhuse på fremmed grund er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 262 af 24. marts 2014

§ 9

Lejeren kan frit opsige lejeaftalen med 6 måneders varsel til den første hverdag i en måned. Lejeren kan dog ikke uden sin ægtefælles samtykke opsige lejeforholdet. Parterne kan aftale et kortere opsigelsesvarsel for lejeren, når denne har afgivet opsigelse.

Stk. 2 Udlejeren kan ikke opsige lejeaftalen.